Види страхування

 • Медичне страхування
  Добровільне медичне страхування Страхування здоров'я - послуга, яка допомагає оплатити витрати на лікування і обслуговування в медичних установах.Ми ніколи не плануємо захворіти, часто необхідність звернут...
 • Корпоративне медичне страхування
  Корпоративне медичне страхування - ефективний інструмент мотивації співробітників. ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ є своєрідною демонстрацією турботи керівництва компанії про співробітників. ДОБРОВІЛЬНЕ МЕД...
 • Страхування від нещасного випадку
  Предметом договору страхування є майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю Страхувальника (Застрахованої особи).Страхова сума (сума, в межах якої Страховик зобов'язаний провести вип...

Медичне страхування в страховій компанії Крона

Медичне страхування дозволяє нашим клієнтам захищати здоров'я своїх співробітників, рідних і близьких. СК Крона постійно працює над підвищенням якості послуг із захисту здоров'я своїх клієнтів і можливістю пропонувати одні з кращих цін на ринку страхування.

Переваги страхування здоров'я в СК Крона

Ми постійно працюємо над тим, щоб наші клієнти відчували 100% захист свого здоров'я. Кожен з наших корпоративних і приватних клієнтів може розраховувати на те, що придбавши поліс медичного страхування він оцінить такі переваги співпраці з нашою страховою компанією:
  • Власний цілодобовий call-центр
  • Служба лікарів-експертів
  • Страхова премія може бути внесена в розстрочку
  • Високий рівень обслуговування в поєднанні з невисоким рівнем страхового платежу
  • Лікування за полісом медичного страхування дешевше, ніж звернення до клініки самостійно
  • Надання значних знижок і додаткових пільг колективам в залежності від їх чисельності

  Медичне страхування в СК Крона

  Страхова компанія «КРОНА» пропонує вам інструмент, завдяки якому ви зможете вирішити питання соціального захисту, мотивації вашого персоналу і створити позитивний клімат в колективі вашого підприємства. Ми пропонуємо вам медичне страхування, яке передбачає оплату лікування застрахованих працівників, організацію лікування на базі договірних медичних установ, а також контроль якості лікування.

  Медичне страхування в СК Крона передбачає:

  • організацію  консультацій та медичної допомоги будь-якого рівня складності;
  • фінансування  медичних послуг (консультацій, діагностичних досліджень, хірургічних операцій, медичних маніпуляцій) безпосередньо медичним установам без попередньої оплати з боку застрахованого;
  • медикаментозне забезпечення та організація доставки лікарських засобів;
  • проведення медичних профілактичних заходів та оздоровчих процедур;
  • контроль за ходом лікування, якістю медичних препаратів та процедур.


  Добровільне медичне страхування в СК КРОНА

  • Цілодобова інформаційна і консультаційна підтримка з питань медичного обслуговування на території  України власним консультаційно-диспетчерським центром.
  • Понад 2000 медичних закладів - партнерів по всій Україні, в тому числі державних, комунальних, відомчих та комерційних установ.
  • Договірні аптечні мережі  забезпечують швидку та своєчасну доставку медикаментів.
  • Організація прийому у компетентного лікаря без обтяжливих записів і попередніх консультацій з сімейним терапевтом  в зручні для Вас день і час.
  • Економія витрат особистого часу, скорочення термінів отримання медичних послуг в плановому порядку  до 1 дня.
  • Розрахунки всіх необхідних медичних витрат в рамках обраної клієнтом страхової програми відбувається безпосередньо з лікувальним закладом страховою компанією.
  • Оптимізація фінансових витрат на лікування та медичні послуги.  Лікування за полісом СК «КРОНА» коштує дешевше, ніж звернення до клініки безпосередньо.
  • Страховий платіж протягом терміну дії договору ДМС залишається незмінною.
  • Суворе дотримання лікарської таємниці і конфіденційності умов страхування.
  • Гарантування виконання своїх зобов’язань перед клієнтом.


  Страховий випадок – подія,  передбачена договором страхування, яка  відбулася  і  з  настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхової суми. Зазвичай Договором добровільного медичного страхування передбачається, що страховим випадком є звернення Застрахованого до медичного закладу та Страховика у зв'язку з виникненням під час дії договору страхування захворювання з переліку страхових ризиків, з метою отримання Застрахованим медичної допомоги, медичних послуг та медичного забезпечення в межах Програми страхування на умовах визначених Договором страхування. Страховими визнаються випадки які мали місце в період дії договору страхування.

  Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки вірогідності та випадковості настання. Зазвичай Страхувальник обирає комплексне страхування на випадок настання гострого захворювання, періоду загострення хронічного захворювання та нещасного випадку(в тому числі опіку, відмороженні), отруєнні, інших нещасних випадках, які трапились протягом терміну дії договору страхування.


  Персональне та колективне медичне страхування

  При страхуванні на індивідуальних умовах страхування Страхувальником, виступає фізична особа, яка уклала договір із Страховиком про страхування себе та/або третьої особи (дітей, батьків, родичів та інших осіб) за рахунок власних грошових коштів.


  При страхуванні на колективних умовах страхування (корпоративне страхування) Страхувальником може виступати:

  • юридична особа, яка уклала договір із страховиком про страхування своїх працівників або інших фізичних осіб (членів сімей працівників, тощо) за рахунок  коштів підприємства;
  • група фізичних осіб за рахунок коштів кожної окремої фізичної особи;
  • юридична та фізична особа на умовах солідарної участі, - частково коштом юридичної та частково коштом кожної окремої фізичної особи.

  1. РОЗМІРИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ (ПЛАТЕЖІВ) встановлюються на договірній основі Страховиком та Страхувальником. Страхові внески, що їх сплачує Страхувальник, залежать від обраної програми добровільного медичного страхування, рівня страхового забезпечення, тарифної політики обраного рівня (цінової категорії) сервісних медичних закладів, строку страхування, тарифної ставки та інших умов, передбачених договором.

          Чим ширший перелік страхових подій, за які страховик несе відповідальність, тим вищий розмір страхового внеску. Чим більше осіб застраховано, тим нижчий розмір страхового внеску.

          Страхові внески за договором страхування можуть бути сплачені Страхувальником одноразово за весь строк страхування або періодично протягом строку страхування готівкою чи бути перераховані на розрахунковий рахунок Страховика безготівково. Договір страхування вступає в дію у строки, установлені в ньому.


  1. ПРОГРАМА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ передбачає організацію надання медичних послуг Застрахованому по всій території України та фінансування медичних послуг безпосередньо сервісним медичним закладам без попередньої оплати з боку Застрахованого та/або компенсацію медичних витрат Застрахованого попередньо узгоджених зі Страховиком.

           Комплексна програма медичного страхування передбачає організацію та оплату медичних послуг за будь-яким видом лікування на всіх рівнях надання медичної допомоги.

      Страхувальник (Застрахований) перед укладанням договору страхування обирає складові програми (субпрограми, їх окремі опції, субліміти страхових сум, категорію медичних закладів та умови перебування, а також багато інших умов програм страхування) на власний розсуд, спираючись на консультативну підтримку Страховика:

  А. БАЗОВІ СУБПРОГРАМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ:

  - «Стаціонарне лікування»;

  - «Амбулаторне лікування»;

  - «Невідкладна (швидка) допомога»;

  - «Медичне забезпечення».

  Б. ПРОФІЛАКТИЧНО-ОЗДОРОВЧІ СУБПРОГРАМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ:

  - «Профілактичний огляд»;

  - «Онкопрофогляд»;

  - «Динамічне спостереження»;

  - «Профілактичний масаж»;

  - «Профілактика зорового комп’ютерного синдрому»;

  - «Відвідування оздоровчих закладів (басейн тощо)»;

  - «Вакцинація від грипу»;

  - «Вітамінізація»;

  - «Імунізація»;

  - «Офісна аптечка»;

  - та інші.

  В. ДОДАТКОВІ СУБПРОГРАМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ:

  - «Стоматологія»;

  - «Діагностика та лікування окремих захворювань: онкологічні захворювання, цукровий діабет, туберкульоз»;

  -  «Діагностика та лікуваня ЗПСШ»;

  - «Ведення вагітності та пологи»;

  - «Корекція зору»;

  - «Розширене медичне забезпечення лікування виробничої травми»;

  - «Нетрадиційні методи лікування»;

  - «Медичне страхування подорожуючих за межі України»;

  - «Корпоративний субліміт»;

  - та інші.


  ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ


  Медичні послуги надаються Застрахованому за наявності страхової картки та посвідчення особи  Медичне страхування, страхування здоров'яПри необхідності отримання медичної допомоги Застрахований або особа, яка діє в його інтересах, має:

  • Звернутися (зателефонувати) до консультаційно-диспетчерського центру (КДЦ) страхової компанії “КРОНА” за номерами телефонів, які зазначені в страховій картці:
  • в Києві цілодобово: 220-09-07 (багатоканальний), 599-06-25.
  • за межами Києва цілодобово: 0–800–500–148 (безкоштовний)
  • Повідомити лікарю-координатору таку інформацію:
  • номер індивідуальної страхової картки;
  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • номер контактного телефону;
  • причину звернення (проблеми із здоров’ям, організаційні питання тощо);
  • фактичну адресу місця перебування;
  • іншу інформацію за запитом лікаря-координатора.

          Далі Вам слід дотримуватись інструкцій лікаря КДЦ. На підставі викладеного Вами та медичних показань і з’ясувавши необхідні додаткові відомості, лікар-координатор надасть Вам інструкції щодо отримання медичних послуг та організує за необхідності:

  • виклик бригади швидкої медичної допомоги;
  • або амбулаторні медичні послуги;
  • або медичні послуги на дому;
  • або госпіталізацію;
  • або надасть пораду по телефону з медичних та консультацію з організаційних питань.
  • Безпосередньо у медичному закладі слід пред’явити індивідуальну страхову картку та посвідчення особи.
  • У разі неможливості явки в медичний заклад  в узгоджений час необхідно завчасно (не менше ніж за 2 години) повідомити про це КДЦ СК «КРОНА».

  ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ

  • Що таке страхова картка  та навіщо вона потрібна?

  Страхова картка - це пластикова картка, яка дає можливість обслуговуватися за програмою медичного страхування, обраною Застрахованим. Обслуговуватися за індивідуальною страховою карткою може тільки Застрахований. Страхову картку не можна дарувати та передавати іншим особам. У випадку втрати страхової картки необхідно негайно сповістити про це страхову компанію.

  • Чи буде сплачувати податки Застрахований на суму отриманих медичних послуг за програмою медичного страхування?

  Ні. Сума, на яку надано медичну допомогу Застрахованому, не входить до його сукупного оподатковуваного доходу. Тому ця сума не обкладається податком на прибуток.

  • Куди звернутися, якщо я захворів?

  У випадку захворювання Вам необхідно сповістити про це КДЦ СК «КРОНА». З ним можливо цілодобово зв’язатися за телефоном вказаним на Вашій страховій картці.

  • Що робити, якщо страховий випадок станеться зі мною за межами Києва (наприклад, у відрядженні чи у відпустці)?

  У такому разі Вам слід зателефонувати за номером 0-800-500-148. Лікар КДЦ організує для Вас надання медичної допомоги, і Ви не залишитесь на самоті зі своєю проблемою.

  • Чи можна зателефонувати до КДЦ з метою отримання медичних консультацій?

  Так. До чергування у КДЦ залучені лікарі, які завжди проконсультують з питань, які Вас цікавлять.

  • Чи можна викликати службу “103” без узгодження з диспетчером страхової компанії в екстрених випадках (наприклад, на вулиці )?

  Так, але треба в інтересах хворого сповістити диспетчера 103 та лікаря “Швидкої” що хворий є застрахованим, та надати їм телефон КДЦ СК «КРОНА», оскільки важливо, щоб хворого госпіталізували до тих медичних установ, які обслуговують Застрахованих згідно з програмами  медичного страхування.

  • Чи можна самостійно обирати медичний заклад, щоб потім страхова компанія оплатила вартість отриманої  медичної допомоги?

  Програма медичного страхування передбачає звернення Застрахованого до сервісних медичних закладів, оскільки такі заклади мають зобов’язання перед Страховиком щодо якості наданої медичної допомоги та медичних послуг. Остаточний вибір медичного закладу з переліку сервісних робить Застрахований. Дуже важливим є питання контролю за якістю медичної допомоги з боку експертів страхової компанії для того, щоб Застрахований не постраждав від неграмотного лікування. Отже, ми пропонуємо Вам покластися на наші рекомендації. В разі необхідності отримання медичної допомоги та послуг, які не можуть бути надані медичними закладами, визначеними програмами страхування, Застрахований за узгодженням із страховою компанією може звернутися до інших медичних закладів. Оскільки право громадянина обирати медичний заклад та лікаря закріплений законодавчо, СК «КРОНА» не перешкоджає зверненню Застрахованого до медичного закладу відсутньому в переліку сервісних але для з’ясування можливості здійснення страхового захисту, відповідно до умов договору та програм страхування, у такому випадку, просимо Ваші дії попередньо узгодити з КДЦ СК «КРОНА».

  • Чи можна лікуватися у “свого” лікаря або відвідувати свою районну поліклініку?

  Так. Ви завжди маєте право лікуватися у будь-якому лікувальному закладі або у “свого” лікаря. Але страхова компанія оплатить тільки медичну допомогу та послуги, що будуть надані Вам офіційно, медичними закладами відповідної цінової категорії передбаченої програмою страхування, що підтверджується відповідними фінансовими та медичними документами.

  • Чому страхова компанія не оплачує лікування хронічних захворювань?

  Тому що хронічні захворювання – це захворювання, які протікають протягом тривалого періоду та не виліковуються остаточно, а мають періоди загострення та ремісії (покращення). Загострення хронічного захворювання – це страховий випадок. Тому страхова компанія відшкодовує витрати на лікування  загострення хронічного захворювання, коли потрібне інтенсивне лікування та певний обсяг медичних маніпуляцій.

  • Чи буде Застрахований мати можливість лікуватися в стаціонарі, якщо його було госпіталізовано або захворів в останній день дії договору страхування ?

  Так. У цьому випадку Застрахований буде лікуватися за повною схемою лікування і після закінчення терміну дії договору страхування, оскільки настання страхового випадку та звернення до медичного закладу відбулось в період дії договору.

  • Чи отримає Застрахований гроші, якщо він не звертався за медичною допомогою протягом року?

  Ні. Даний вид страхування передбачає виплату страхової суми лише при настанні із Застрахованим страхового випадку.

  • Що робити, якщо з Застрахованого, коли він знаходиться на лікуванні в стаціонарі, медичний персонал вимагає сплатити коштиі за медичні послуги, або потребує придбати за власні гроші медикаменти, шприци, крапельниці, бинти, тощо?

  У випадках, коли медичний персонал вимагає фінансові внески з Застрахованого під час його перебування у лікарні за медичні послуги, або потребує придбати за власні кошти медикаменти, шприци, крапельниці, бинти, тощо, потрібно негайно сповістити про це лікаря-координатора КДЦ (номер телефону вказано на страховій картці).

  Пам’ятайте! Ви не повинні нікому сплачувати гроші в лікувальному закладі. Вартість Вашого лікування оплачує страхова компанія.   

  • Чи можливо за рахунок страховки пройти МСЕК, встановити чи відновити групу інвалідності?

  Ні. Це не є страховим випадком. Страхова компанія оплачує лікування Застрахованого у випадку гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, при травмі чи отруєнні які призвели до погіршання стану здоров’я застрахованої особи.

  • Чи буде страхова компанія оплачувати лікування застрахованого у якого вже вичерпана страхова сума?

  Ні. Страхова компанія оплачує лікування застрахованого тільки в межах страхової суми.

  • Як діяти, якщо в лікувальних закладах, де Застрахований перебуває на стаціонарному лікування, з якихось причин відсутні необхідні для лікування медикаменти?

  Якщо в лікувальному закладі, де лікуються хворі, з якихось причин відсутні необхідні медикаменти, людина має сповістити про це КДЦ СК «КРОНА».

  • Що робити, якщо у мене виникнуть претензії щодо якості медичної допомоги, яку надано в медичних закладах, визначених програмою добровільного медичного страхування?

  Про усі непорозуміння зауваження та претензії щодо якості медичної допомоги в цих медичних закладах застрахований має негайно повідомити КДЦ  СК «КРОНА».

  • Чи буде  Застрахований мати можливість лікуватися за договором страхування, якщо його звільнено з роботи, переведено на іншу роботу або закінчено трудову діяльність (вихід на пенсію)?

  Так, якщо така можливість передбачена умовами договору страхування.

  Замовте консультацію

  Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом. Будь ласка, заповніть поля нижче:
  Неверный ввод

  Неверный ввод

  Неверный ввод

  • Страхування відповідальності
   Ваша безпека!
   Страхування відповідальності
  • Медичне страхування
   Світ буває безпечним!
   Медичне страхування
  • Страхування житла та майна
   Ваше майно в безпеці!
   Страхування житла та майна
  • Страхування подорожуючих
   Відпочивай безпечно!
   Страхування подорожуючих
  • КАСКО
   Для безпеки вашого автомобіля
  • Обов'язкове страхування
   Захистимо ваші інтереси!
   Обов'язкове страхування
  • Страхова компанія Крона
   Україна, 04071 г. Київ, вул. Костянтинівська, 19
   0 800 500 14 80 - безкоштовно зі стаціонарних телефонів
   (044) 220 09 07
  Клієнти і партнери
  ×

  Замовити дзвінок

  П.І.Б ...*
  Неверный ввод

  Номер телефону...*
  Неверный ввод

  *
  Неверный ввод