Види страхування

 • Медичне страхування
  Добровільне медичне страхування Страхування здоров'я - послуга, яка допомагає оплатити витрати на лікування і обслуговування в медичних установах.Ми ніколи не плануємо захворіти, часто необхідність звернут...
 • Корпоративне медичне страхування
  Корпоративне медичне страхування - ефективний інструмент мотивації співробітників. ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ є своєрідною демонстрацією турботи керівництва компанії про співробітників. ДОБРОВІЛЬНЕ МЕД...
 • Страхування від нещасного випадку
  Предметом договору страхування є майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю Страхувальника (Застрахованої особи).Страхова сума (сума, в межах якої Страховик зобов'язаний провести вип...

Медичне страхування в страховій компанії "КРОНА"

Медичне страхування дозволяє нашим клієнтам захищати здоров'я своїх співробітників, рідних і близьких. СК Крона постійно працює над підвищенням якості послуг із захисту здоров'я своїх клієнтів і можливістю пропонувати одні з кращих цін на ринку страхування.

Переваги страхування здоров'я в СК "КРОНА"

Ми постійно працюємо над тим, щоб наші клієнти відчували 100% захист свого здоров'я. Кожен з наших корпоративних і приватних клієнтів може розраховувати на те, що придбавши поліс медичного страхування він оцінить такі переваги співпраці з нашою страховою компанією:
  • Власний цілодобовий call-центр (консультаційно-диспетчерський центр)
  • Служба лікарів-експертів
  • Страхова премія може бути внесена в розстрочку
  • Високий рівень обслуговування в поєднанні з невисоким рівнем страхового платежу
  • Лікування за полісом медичного страхування дешевше, ніж звернення до клініки самостійно
  • Надання значних знижок і додаткових пільг колективам в залежності від їх чисельності

  Медичне страхування в СК "КРОНА"

  Страхова компанія «КРОНА» пропонує вам інструмент, завдяки якому ви зможете вирішити питання соціального захисту, мотивації вашого персоналу і створити позитивний клімат в колективі вашого підприємства. Ми пропонуємо вам медичне страхування, яке передбачає оплату лікування застрахованих працівників, організацію лікування на базі договірних медичних установ, а також контроль якості лікування.

  Медичне страхування в СК Крона передбачає:

  • організацію  консультацій та медичної допомоги будь-якого рівня складності;
  • фінансування  медичних послуг (консультацій, діагностичних досліджень, хірургічних операцій, медичних маніпуляцій) безпосередньо медичним установам без попередньої оплати з боку застрахованого;
  • медикаментозне забезпечення та організація доставки лікарських засобів;
  • проведення медичних профілактичних заходів та оздоровчих процедур;
  • контроль за ходом лікування, якістю медичних препаратів та процедур.


  Добровільне медичне страхування в СК "КРОНА"

  • Цілодобова інформаційна і консультаційна підтримка з питань медичного обслуговування на території  України власним консультаційно-диспетчерським центром.
  • Понад 2000 медичних закладів - партнерів по всій Україні, в тому числі державних, комунальних, відомчих та комерційних установ.
  • Договірні аптечні мережі  забезпечують швидку та своєчасну доставку медикаментів.
  • Організація прийому у компетентного лікаря без обтяжливих записів і попередніх консультацій з сімейним терапевтом  в зручні для Вас день і час.
  • Економія витрат особистого часу, скорочення термінів отримання медичних послуг в плановому порядку  до 1 дня.
  • Розрахунки всіх необхідних медичних витрат в рамках обраної клієнтом страхової програми відбувається безпосередньо з лікувальним закладом страховою компанією.
  • Оптимізація фінансових витрат на лікування та медичні послуги.  Лікування за полісом СК «КРОНА» коштує дешевше, ніж звернення до клініки безпосередньо.
  • Страховий платіж протягом терміну дії договору ДМС залишається незмінною.
  • Суворе дотримання лікарської таємниці і конфіденційності умов страхування.
  • Гарантування виконання своїх зобов’язань перед клієнтом.


  Страховий випадок – подія,  передбачена договором страхування, яка  відбулася  і  з  настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхової суми. Зазвичай Договором добровільного медичного страхування передбачається, що страховим випадком є звернення Застрахованого до медичного закладу та Страховика у зв'язку з виникненням під час дії договору страхування захворювання з переліку страхових ризиків, з метою отримання Застрахованим медичної допомоги, медичних послуг та медичного забезпечення в межах Програми страхування на умовах визначених Договором страхування. Страховими визнаються випадки які мали місце в період дії договору страхування.

  Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки вірогідності та випадковості настання. Зазвичай Страхувальник обирає комплексне страхування на випадок настання гострого захворювання, періоду загострення хронічного захворювання та нещасного випадку(в тому числі опіку, відмороженні), отруєнні, інших нещасних випадках, які трапились протягом терміну дії договору страхування.


  Персональне та колективне медичне страхування

  При страхуванні на індивідуальних умовах страхування Страхувальником, виступає фізична особа, яка уклала договір із Страховиком про страхування себе та/або третьої особи (дітей, батьків, родичів та інших осіб) за рахунок власних грошових коштів.


  При страхуванні на колективних умовах страхування (корпоративне страхування) Страхувальником може виступати:

  • юридична особа, яка уклала договір із страховиком про страхування своїх працівників або інших фізичних осіб (членів сімей працівників, тощо) за рахунок  коштів підприємства;
  • група фізичних осіб за рахунок коштів кожної окремої фізичної особи;
  • юридична та фізична особа на умовах солідарної участі, - частково коштом юридичної та частково коштом кожної окремої фізичної особи.

  1. РОЗМІРИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ (ПЛАТЕЖІВ) встановлюються на договірній основі Страховиком та Страхувальником. Страхові внески, що їх сплачує Страхувальник, залежать від обраної програми добровільного медичного страхування, рівня страхового забезпечення, тарифної політики обраного рівня (цінової категорії) сервісних медичних закладів, строку страхування, тарифної ставки та інших умов, передбачених договором.

          Чим ширший перелік страхових подій, за які страховик несе відповідальність, тим вищий розмір страхового внеску. Чим більше осіб застраховано, тим нижчий розмір страхового внеску.

          Страхові внески за договором страхування можуть бути сплачені Страхувальником одноразово за весь строк страхування або періодично протягом строку страхування готівкою чи бути перераховані на розрахунковий рахунок Страховика безготівково. Договір страхування вступає в дію у строки, установлені в ньому.


  1. ПРОГРАМА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ передбачає організацію надання медичних послуг Застрахованому по всій території України та фінансування медичних послуг безпосередньо сервісним медичним закладам без попередньої оплати з боку Застрахованого та/або компенсацію медичних витрат Застрахованого попередньо узгоджених зі Страховиком.

           Комплексна програма медичного страхування передбачає організацію та оплату медичних послуг за будь-яким видом лікування на всіх рівнях надання медичної допомоги.

      Страхувальник (Застрахований) перед укладанням договору страхування обирає складові програми (субпрограми, їх окремі опції, субліміти страхових сум, категорію медичних закладів та умови перебування, а також багато інших умов програм страхування) на власний розсуд, спираючись на консультативну підтримку Страховика:

  А. БАЗОВІ СУБПРОГРАМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ:

  - «Стаціонарне лікування»;

  - «Амбулаторне лікування»;

  - «Невідкладна (швидка) допомога»;

  - «Медичне забезпечення».

  Б. ПРОФІЛАКТИЧНО-ОЗДОРОВЧІ СУБПРОГРАМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ:

  - «Профілактичний огляд»;

  - «Онкопрофогляд»;

  - «Динамічне спостереження»;

  - «Профілактичний масаж»;

  - «Профілактика зорового комп’ютерного синдрому»;

  - «Відвідування оздоровчих закладів (басейн тощо)»;

  - «Вакцинація від грипу»;

  - «Вітамінізація»;

  - «Імунізація»;

  - «Офісна аптечка»;

  - та інші.

  В. ДОДАТКОВІ СУБПРОГРАМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ:

  - «Стоматологія»;

  - «Діагностика та лікування окремих захворювань: онкологічні захворювання, цукровий діабет, туберкульоз»;

  -  «Діагностика та лікуваня ЗПСШ»;

  - «Ведення вагітності та пологи»;

  - «Корекція зору»;

  - «Розширене медичне забезпечення лікування виробничої травми»;

  - «Нетрадиційні методи лікування»;

  - «Медичне страхування подорожуючих за межі України»;

  - «Корпоративний субліміт»;

  - та інші.


  ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ


  Медичні послуги надаються Застрахованому за наявності страхової картки та посвідчення особи  Карточка

  При необхідності отримання медичної допомоги Застрахований або особа, яка діє в його інтересах, має:

  • Звернутися (зателефонувати) до консультаційно-диспетчерського центру (КДЦ) страхової компанії “КРОНА” за номерами телефонів, які зазначені в страховій картці:

  • в Києві та по Україні цілодобово: 0–800–500–148 (безкоштовний)
  • Повідомити лікарю-координатору таку інформацію:
  • номер індивідуальної страхової картки;
  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • номер контактного телефону;
  • причину звернення (проблеми із здоров’ям, організаційні питання тощо);
  • фактичну адресу місця перебування;
  • іншу інформацію за запитом лікаря-координатора.

          Далі Вам слід дотримуватись інструкцій лікаря КДЦ. На підставі викладеного Вами та медичних показань і з’ясувавши необхідні додаткові відомості, лікар-координатор надасть Вам інструкції щодо отримання медичних послуг та організує за необхідності:

  • виклик бригади швидкої медичної допомоги;
  • або амбулаторні медичні послуги;
  • або медичні послуги на дому;
  • або госпіталізацію;
  • або надасть пораду по телефону з медичних та консультацію з організаційних питань.
  • Безпосередньо у медичному закладі слід пред’явити індивідуальну страхову картку та посвідчення особи.
  • У разі неможливості явки в медичний заклад  в узгоджений час необхідно завчасно (не менше ніж за 2 години) повідомити про це КДЦ СК «КРОНА».

  ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ

  • Що таке страхова картка  та навіщо вона потрібна?

  Страхова картка - це пластикова картка, яка дає можливість обслуговуватися за програмою медичного страхування, обраною Застрахованим. Обслуговуватися за індивідуальною страховою карткою може тільки Застрахований. Страхову картку не можна дарувати та передавати іншим особам. У випадку втрати страхової картки необхідно негайно сповістити про це страхову компанію.

  • Чи буде сплачувати податки Застрахований на суму отриманих медичних послуг за програмою медичного страхування?

  Ні. Сума, на яку надано медичну допомогу Застрахованому, не входить до його сукупного оподатковуваного доходу. Тому ця сума не обкладається податком на прибуток.

  • Куди звернутися, якщо я захворів?

  У випадку захворювання Вам необхідно сповістити про це КДЦ СК «КРОНА». З ним можливо цілодобово зв’язатися за телефоном вказаним на Вашій страховій картці.

  • Що робити, якщо страховий випадок станеться зі мною за межами Києва (наприклад, у відрядженні чи у відпустці)?

  У такому разі Вам слід зателефонувати за номером 0-800-500-148. Лікар КДЦ організує для Вас надання медичної допомоги, і Ви не залишитесь на самоті зі своєю проблемою.

  • Чи можна зателефонувати до КДЦ з метою отримання медичних консультацій?

  Так. До чергування у КДЦ залучені лікарі, які завжди проконсультують з питань, які Вас цікавлять.

  • Чи можна викликати службу “103” без узгодження з диспетчером страхової компанії в екстрених випадках (наприклад, на вулиці )?

  Так, але треба в інтересах хворого сповістити диспетчера 103 та лікаря “Швидкої” що хворий є застрахованим, та надати їм телефон КДЦ СК «КРОНА», оскільки важливо, щоб хворого госпіталізували до тих медичних установ, які обслуговують Застрахованих згідно з програмами  медичного страхування.

  • Чи можна самостійно обирати медичний заклад, щоб потім страхова компанія оплатила вартість отриманої  медичної допомоги?

  Програма медичного страхування передбачає звернення Застрахованого до сервісних медичних закладів, оскільки такі заклади мають зобов’язання перед Страховиком щодо якості наданої медичної допомоги та медичних послуг. Остаточний вибір медичного закладу з переліку сервісних робить Застрахований. Дуже важливим є питання контролю за якістю медичної допомоги з боку експертів страхової компанії для того, щоб Застрахований не постраждав від неграмотного лікування. Отже, ми пропонуємо Вам покластися на наші рекомендації. В разі необхідності отримання медичної допомоги та послуг, які не можуть бути надані медичними закладами, визначеними програмами страхування, Застрахований за узгодженням із страховою компанією може звернутися до інших медичних закладів. Оскільки право громадянина обирати медичний заклад та лікаря закріплений законодавчо, СК «КРОНА» не перешкоджає зверненню Застрахованого до медичного закладу відсутньому в переліку сервісних але для з’ясування можливості здійснення страхового захисту, відповідно до умов договору та програм страхування, у такому випадку, просимо Ваші дії попередньо узгодити з КДЦ СК «КРОНА».

  • Чи можна лікуватися у “свого” лікаря або відвідувати свою районну поліклініку?

  Так. Ви завжди маєте право лікуватися у будь-якому лікувальному закладі або у “свого” лікаря. Але страхова компанія оплатить тільки медичну допомогу та послуги, що будуть надані Вам офіційно, медичними закладами відповідної цінової категорії передбаченої програмою страхування, що підтверджується відповідними фінансовими та медичними документами.

  • Чому страхова компанія не оплачує лікування хронічних захворювань?

  Тому що хронічні захворювання – це захворювання, які протікають протягом тривалого періоду та не виліковуються остаточно, а мають періоди загострення та ремісії (покращення). Загострення хронічного захворювання – це страховий випадок. Тому страхова компанія відшкодовує витрати на лікування  загострення хронічного захворювання, коли потрібне інтенсивне лікування та певний обсяг медичних маніпуляцій.

  • Чи буде Застрахований мати можливість лікуватися в стаціонарі, якщо його було госпіталізовано або захворів в останній день дії договору страхування ?

  Так. У цьому випадку Застрахований буде лікуватися за повною схемою лікування і після закінчення терміну дії договору страхування, оскільки настання страхового випадку та звернення до медичного закладу відбулось в період дії договору.

  • Чи отримає Застрахований гроші, якщо він не звертався за медичною допомогою протягом року?

  Ні. Даний вид страхування передбачає виплату страхової суми лише при настанні із Застрахованим страхового випадку.

  • Що робити, якщо з Застрахованого, коли він знаходиться на лікуванні в стаціонарі, медичний персонал вимагає сплатити коштиі за медичні послуги, або потребує придбати за власні гроші медикаменти, шприци, крапельниці, бинти, тощо?

  У випадках, коли медичний персонал вимагає фінансові внески з Застрахованого під час його перебування у лікарні за медичні послуги, або потребує придбати за власні кошти медикаменти, шприци, крапельниці, бинти, тощо, потрібно негайно сповістити про це лікаря-координатора КДЦ (номер телефону вказано на страховій картці).

  Пам’ятайте! Ви не повинні нікому сплачувати гроші в лікувальному закладі. Вартість Вашого лікування оплачує страхова компанія.   

  • Чи можливо за рахунок страховки пройти МСЕК, встановити чи відновити групу інвалідності?

  Ні. Це не є страховим випадком. Страхова компанія оплачує лікування Застрахованого у випадку гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, при травмі чи отруєнні які призвели до погіршання стану здоров’я застрахованої особи.

  • Чи буде страхова компанія оплачувати лікування застрахованого у якого вже вичерпана страхова сума?

  Ні. Страхова компанія оплачує лікування застрахованого тільки в межах страхової суми.

  • Як діяти, якщо в лікувальних закладах, де Застрахований перебуває на стаціонарному лікування, з якихось причин відсутні необхідні для лікування медикаменти?

  Якщо в лікувальному закладі, де лікуються хворі, з якихось причин відсутні необхідні медикаменти, людина має сповістити про це КДЦ СК «КРОНА».

  • Що робити, якщо у мене виникнуть претензії щодо якості медичної допомоги, яку надано в медичних закладах, визначених програмою добровільного медичного страхування?

  Про усі непорозуміння зауваження та претензії щодо якості медичної допомоги в цих медичних закладах застрахований має негайно повідомити КДЦ  СК «КРОНА».

  • Чи буде  Застрахований мати можливість лікуватися за договором страхування, якщо його звільнено з роботи, переведено на іншу роботу або закінчено трудову діяльність (вихід на пенсію)?

  Так, якщо така можливість передбачена умовами договору страхування.

  Медичне страхування

  Медичне страхування, у провідній на українському ринку, страхової компанії "КРОНА" вибирають далекоглядні українці, які хочуть заздалегідь подбати про своє здоров'я. Щодня, вчені відкривають нові віруси, з'являються різні, невідомі раніше, хвороби які пов'язані, як з екологією так і з простудними захворюваннями. Щогодини, в Україні хворіють сотні тисяч людей, внаслідок чого, вони йдуть в аптеки та витрачають шалені гроші на покупку недешевих медикаментів та ліків. Ніхто не може гарантувати, що Ви завтра не станете жертвою серйозного захворювання, або не зламаєте ногу. Однак, у Ваших силах звести до мінімуму можливі негативні наслідки. Для того щоб, біда не застала Вас зненацька, необхідно передчасно подбати про матеріальну сторону питання, щоб в разі хвороби чи необхідності отримання своєчасної швидкої допомоги Ви мали гарантію фінансової підтримки. Страхова компанія "КРОНА" пропонує всім зацікавленим особам доступні розцінки і тарифи для оформлення полісу медичного страхування. Завдяки кваліфікованим страховим агентам компанії "КРОНА", їх високому рівню професіоналізму та компетентності, заставодавець відразу отримає всю необхідну йому інформацію, щодо умов оформлення страхового договору, суми обов'язкових внесків та страхових виплат з боку уповноваженої компанії при виникненні страхового випадку. Залежно від прописаних у договорі страхових ризиків, вигодонабувач отримає гарантію відшкодування завданих йому збитків у повному обсязі і в найкоротші терміни.

   

  На сьогодні, медичне страхування в Україні дуже популярно, що абсолютно зрозуміло. Наявність медичної страховки має незаперечні переваги, завдяки яким, кількість українських громадян, охочих оформити добровільний поліс медичного страхування, постійно збільшується.

   

  Переваги оформлення медичного поліса страхування в компанії "КРОНА":

  • повне відшкодування збитків застрахованій особі, прописаних в раніше оформленому страховому договорі між страхувальником та страховиком;

  • гарантія своєчасних виплат в повному обсязі;

  • безкоштовна консультація від кваліфікованих страхових агентів компанії “КРОНА”, які надають зацікавленій особі всю необхідну йому інформацію щодо умов оформлення медичного страхового поліса як в Києві, так та в інших містах України;

  • онлайн-підтримка клієнтів компанії 24/7;

  • доступні тарифи та вигідні умови укладення договору;

  • медична страховка дозволить клієнту істотно заощадити свій час тому що передбачає походи в приватні клініки та лікарні;

  • відсутність довжелезних черг;

  • індивідуальний підхід до кожного клієнта, адже завдання компанії “КРОНА” - дати клієнту максимум та організувати для нього найбільш прийнятні умови укладення страхового договору.  Економічні особливості обов'язкового медичного страхування:

  • масовість. Введення обов'язкового медичного страхування поширюється на велику кількість як фізичних так та юридичних застрахованих осіб;

  • загальність означає, що при підписанні обов'язкового поліса медичного страхування страховик та вигодонабувач виступають під відведеною їм договором, ролі, та зобов'язуються виконувати покладені на них чинним законодавством України, зобов'язання;

  • всеосяжність. Кожен об'єкт страхування, вказаний в раніше укладеному договорі обов'язкового медичного страхування повинен бути застрахований в обов'язковому порядку, без винятку. На відміну від поліса добровільного медичного страхування, де даний аспект питання обговорюється з кожним клієнтом індивідуально, виходячи з його особистих побажань;

  • доступність. Страхувальник має доступ до будь-якої, необхідної для нього страхової інфраструктури, для повноцінного та безперешкодного здійснення процесу оформлення медичного страхового договору;

  • уніфікованість. Порядок здійснення обов'язкового виду медичного страхування є всюди аналогічним, незалежно від міста, регіону та країни де він буде укладений, на відміну від добровільного поліса медичного страхування, де порядок проведення процедури страхування може видозмінюватися, як щодо страхової компанії, так та вигодонабувачу;

   

  Види медичного страхування

  Медичне страхування буває двох видів: може бути, як обов'язковим так та добровільним, в залежності від цілей оформлення договору.

  • Обов'язкове медичне страхування. Найчастіше, поліс медичного обов'язкового страхування оформляють українські громадяни, в чиї плани входить подорож за кордон. Незалежно від переслідуваних цілей (туристична, трудова або студентська віза) більшість країн вимагають офіційний документ, що підтверджує наявність медичної страховки. Варто врахувати той факт, що страховка повинна бути дійсна в період перебування страхувальника на території закордонної країни, яка його приймає. Так що, в разі оформлення візи, в першу чергу потрібно подбати про наявність чинної медичної страховки. Однак, варто враховувати той факт, що не всі види лікування покриває обов'язкове медичне страхування. Для отримання більш детальної інформації щодо медичного страхування обов'язкового характеру заставодавцю необхідно звернутися до співробітників страхової компанії, яка надавала подібні послуги. Кваліфіковані менеджери озвучать клієнту весь перелік страхових ризиків, які покриває медичний поліс обов'язкового страхування. Тільки в страховій компанії "КРОНА" Ви зможете не тільки отримати безкоштовну консультацію щодо умов оформлення обов'язкового медичного страхування, але та гарантію своєчасних страхових виплат та цілодобову онлайн-підтримку в якій країні Ви б не знаходилися.

   

  • Добровільне медичне страхування вибирають ті громадяни України, які хочуть передчасно мінімізувати наслідки, які можуть виникнути через хворобу, внаслідок витрати великих сум на покупку медикаментів, ліків, дорогих візитів до лікаря або оплати послуг невідкладної швидкої допомоги. Добровільний поліс медичного страхування може оформити будь-який громадян, який бажає заздалегідь подбати про негативні наслідки які напряму пов'язані с його здоров'ям. При оформленні добровільного поліса медичного страхування в договорі можуть бути прописані будь-які види страхових ризиків, в залежності від індивідуальних побажань страхувальника. Однак, варто зауважити, що від переліку та кількості зазначених у договорі ризиків, розмір регулярних страхових внесків з боку вигодонабувача може як збільшуватися, так та зменшуватися. Так наприклад, фінансові витрати на послуги стоматолога, добровільна медична страховка не покриває в повному обсязі, а лише певний відсоток від кінцевої суми. Подібні питання необхідно заздалегідь уточнювати у компетентного співробітника представляє інтереси страхової компанії.

   

  Поліс обов'язкового медичного страхування

  Поліс обов'язкового медичного страхування - документ, який гарантує вигодонабувачу безкоштовне лікування та відшкодування всіх збитків завданих покупкою дорогих медикаментів, ліків або надання невідкладної допомоги. Починаючи з 2013 року, уповноважені державні органи України розробляли план введення закону про обов'язкове медичне страхування для кожного громадянина країни. Даний закон зобов'язував би кожного зразкового платника податків та офіційно працевлаштованого фахівця оформити даний вид страхування. Закон про обов'язкове медичне страхування 2013 року надавав би право вигодонабувачу отримувати якісну медичну допомогу в державних установах та повний захист своїх прав, у разі надання неякісного лікування та порушення прав застрахованої особи. Однак, даний закон так та не був прийнятий уповноваженими органами влади.

   

  Фонд обов'язкового медичного страхування

  Перше, що необхідно зробити для того, щоб медичне страхування стало обов'язковим для українських громадян - необхідно визначитися з уповноваженою установою, яка буде регулювати та контролювати всю роботу пов'язану з обов'язковим медичним страхуванням.

   

  Фонд обов'язкового медичного страхування - державна установа, яка зацікавлена​ в наданні вигодонабувачу максимально якісних послуг відповідно до умов, раніше оформленого, полісу медичного страхування. Фонд медичного страхування в Україні націлений на те, щоб заставодавець отримав висококласне обслуговування відповідно до протоколів якості, законів та наказів вищої інстанції Міністерства охорони здоров'я України та в найкоротші терміни поліпшив своє здоров'я.

  Фонд обов'язкового медичного страхування в Україні повинен відповідати наступним критеріям якості:

  • установа повинна виконувати покладені на неї зобов'язання на державному рівні;

  • роботу даного фонду повинні контролювати та перевіряти вищі центральні органи виконавчої влади;

  • фонд обов'язкового медичного страхування повинен мати широку мережу своїх організацій по всій території України та бути максимально доступним, для полегшення роботи з боку вигодонабувачів, страхових організацій та установ, які надають різні медичні послуги;

  • дана уповноважена установа повинна складатися з висококваліфікованих фахівців, які відповідають за питання збору, розподілу та виплати страхових внесків та коштів;

  • членами фонду обов'язкового медичного страхування повинні бути компетентні фахівці-медики, які завдяки своєму високому рівню кваліфікації та професіоналізму зможуть дати адекватну та об'єктивну оцінку роботі медичної допомоги;

  • дана державна установа має бути на самоврядуванні та мати повністю налагоджену та організовану систему персоніфікації бази застрахованих осіб;

  • для виконання покладених на уповноважену організацію обов'язків перед заставодавцем, вона повинна мати гарну матеріально-технічну базу.

  Ризики, які покриває медичний поліс страхування

  1. Стаціонарне лікування. Залежно від умов раніше оформленого договору, медичний поліс страхування передбачає повну компенсацію коштів вигодонабувачу, витрачених на лікування на стаціонарі, що включає: вартість консультацій, хірургічних втручань, проведення досліджень, придбання різних ліків та медикаментів; фінансові кошти витрачені на оплату перебування страхувальника в лікарні та тп;

  2. Стоматологічні послуги. У перелік стоматологічних послуг входять: безпосереднє лікування (хірургічне втручання), попередній лікарський огляд, якісна консультація, рентген та анестезія;

  3. Амбулаторна допомога. Страхувальник має право викликати кваліфікованого доктора додому для проведення огляду, отримання професійної консультації, своєчасної діагностики можливих захворювань або лікування вже наявних хвороб;

  4. Виїзд швидкої допомоги. При виникненні надзвичайної ситуації, необхідно діяти швидко та рішуче. Завдяки своєчасному оформленню страхового поліса медичного страхування в компанії "КРОНА" застрахована особа може бути впевнена в швидкому прибутті швидкої допомоги та наданні всього необхідного для поліпшення загального стану здоров'я та лікування. Даний страховий ризик передбачає надання вигодонабувачу невідкладної медичної допомоги, транспортування, якісного огляду з боку лікаря та надання всього необхідного для лікування, в тому числі медикаментів;

  5. Транспортування страхувальника з медичного центру додому та навпаки. Це означає, що страхова компанія самостійно організовує приїзд "швидкої допомоги" або іншого транспортного засобу пересування.

   

  Варто враховувати той факт, що медичний поліс страхування, в залежності від переліку послуг, може перекривати не тільки перераховані вище страхові ризики. Залежно від фінансових можливостей застрахованої особи та особистих побажань страховий договір може включати більший спектр страхових ризиків. Як правило, застрахованій особі, що бажає оформити поліс медичного страхування необхідно заповнити анкету та декларацію про стан здоров'я.

   

  Приклад декларації про стан здоров'я страхувальника

   

  1.

  Прізвище, Ім'я, По батькові застрахованої особи (повністю)

  2.

  Дата народження

  3.

  Контактний номер телефону

  4.

  Фактична адреса проживання

  5.

  Місце роботи, професія, рід діяльності

  6.

  Зріст (см) / Вага (кг)

  7.

  Вид обраного страхування

  8. У графі "Статус", будь ласка, вкажіть "+" якщо цим захворюванням Ви хворієте зараз або хворіли раніше, та "-" якщо ні.

   

  Захворювання

  Статус

  “+” чи “-”

  Захворювання

  Статус

  “+” чи “-”

  8.1

  Серцево-судинна система

  8.6

  Системні захворювання сполучної тканини

  8.1.1

  Інфаркт міокарда, аритмія, ішемічна хвороба

  8.6.1

  Ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак

  8.1.2

  Гіпертонічна хвороба

  8.6.2

  Хвороба Бехтерева, склеродермія

  8.1.3

  Тромбофлебіт

  8.7

  Деформуючий артроз, артрит

  8.1.4

  Пороки серця

  8.8

  Нервова система

  8.2

  Травна система

  8.8.1

  Травми головного мозку

  8.2.1

  Виразкова хвороба, панкреатит, холецистит

  8.8.2

  Міжхребцеві грижі

  8.2.2

  Гепатит В чи С, цироз печінки

  8.8.3

  Інсульт, ДЕП (дисциркуляторна енцефалопатія)

  8.3

  Дихальна система

  8.8.4

  Менінгіт, енцефаліт, розсіяний склероз

  8.3.1

  Бронхіальна астма, хронічний обструктивний бронхіт

  8.8.5

  Епілепсія, паркінсонізм

  8.3.2

  Туберкульоз

  8.9

  Грижі (в животі, паховій та після-операційних зонах)

  8.4

  Ендокринна система

  8.10

  Вроджені захворювання (аномалії)

  8.4.1

  Цукровий діабет

  8.11

  Новоутворення (пухлини, рак, лейкоз)

  8.4.2

  Аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз, вузловий зоб

  8.12

  Спадкові захворювання (гемофілія)

  8.5

  Сечовидільна система

  8.13

  Психічні захворювання (шизофренія тощо)

  8.5.1

  Сечокам'яна хвороба

  8.14

  Венеричні захворювання (СНІД, ВІЛ-інфекція)

  8.5.2

  Хронічна ниркова недостатність

  8.15

  Захворювання, причиною виникнення яких стали зайве зловживання алкоголем, наркотичними та токсичними речовинами

   

  Добровільне медичне страхування в Україні

  Лідер у сфері страхування, провідна компанія "КРОНА" пропонує кожній далекоглядній людині, яка бажає заздалегідь подбати про своє здоров'я та мінімізувати можливі наслідки надзвичайних ситуацій пов'язаних з його здоров'ям, найкращі умови оформлення добровільного поліса медичного страхування як в Києві, так та в інших містах України. Тільки від Вас залежить скільки грошей Ви витратите на лікування. Адже добровільне медичне страхування в "КРОНА" - це гарантія своєчасних страхових виплат, доступні регулярні внески та цілодобова онлайн-підтримка від кваліфікованих страхових агентів.

   

  На сьогодні, добровільне медичне страхування особливо популярно в сфері корпоративного напрямку. Престижні українські компанії, що діють на міжнародному ринку надають своїм співробітникам можливість оформлення добровільної медичної страховки. Корпоративний поліс медичного страхування популярний завдяки:

   

  • привабливим умовам оформлення договору страхування та доступним тарифам;

  • широкому переліку наданих медичних послуг та кількості страхових ризиків, які перекриваються даним видом страхування.

   

  Для укладення договору корпоративного страхування необхідна тільки заява з боку керівника колективу, який зацікавлений в оформленні медичної страховки, що істотно полегшує процедуру оформлення полісу. Для отримання страховки людині не потрібно знаходити час у своєму графіку, щоб оформити всю документацію та відвідати страхову організацію. Дане питання вирішує начальник Вашого відділу або керівник. На сьогодні, все більше українських компаній забезпечують своїх співробітників полісом медичного страхування, що свідчить про їх високий рівень професіоналізму та компетентності.

   

  Вартість оформлення медичного поліса страхування

  Вартість оформлення медичної страховки в Україні залежить від численних факторів, які безпосередньо впливають на остаточну ціну оформлення полісу, а саме:

   

  • переліку страхових ризиків, що покриваються полісом медичного страхування;

  • кількості вигодонабувачів, зазначених у страховому договорі (застрахованих осіб, на яких поширюватиметься медична страховка);

  • рівня програм страхування;

  • міста та регіону обслуговування клієнтів та оформлення медичного страхового договору;

  • стану здоров'я страхувальника на момент оформлення медичного поліса страхування. Для цього вигодонабувач зобов'язаний пройти незалежний медичний огляд на прийомі уповноваженого лікаря, після чого, буде прийнято остаточне рішення щодо фінансового аспекту питання.

  Варто зауважити, що вартість медичного страхування для однієї людини коштуватиме на порядок дорожче, ніж для великої групи людей. Оформлення страхового медичного страхування, по корпоративній програмі, обійдеться людині набагато дешевше та вигідніше. Всю детальну інформацію щодо оформлення медичної страховки для великого колективу Ви зможете дізнатися звернувшись до кваліфікованих співробітників компанії “КРОНА” в одне із найближчих відділень організації, або зателефонувавши за телефоном, вказаним на нашому сайті.

   

  Поліс медичного страхування для оформлення візи за кордон

  Наявність поліса медичного страхування є обов'язковою вимогою для отримання візи до іншої країни. Всі українські громадяни, які хочуть найближчим часом відправитися за кордон, незалежно від переслідуваної мети поїздки (туризм, робота або спорт) зобов'язані оформити поліс обов'язкового медичного страхування.

   

  Поліс медичного страхування оформлений для візи - гарантія для приймаючої країни, того, що в разі хвороби або необхідності надання екстреної допомоги, покупки медикаментів або ліків, іноземець матиме фінансову підтримку з боку страхової компанії. Адже подорож за кордон - це завжди стрес для організму, через те, що вона завжди супроводжується зміною клімату, погодних умов, наявності можливо тропічних захворювань, до яких необхідно адаптуватися. Тому, для уникнення негативних наслідків та їх максимальній мінімізації, більшість консульств закордонних країн вимагають наявність медичної страховки в обов'язковому порядку з боку кожного охочого перетнути кордон.

  Страхова компанія "КРОНА", лідер на українському ринку, пропонує доступні тарифи оформлення обов'язкового медичного страхування для виїжджаючих за кордон. Тільки у нас Ви отримаєте безкоштовну консультацію від кваліфікованих страхових агентів, які дадуть відповідь на всі Ваші запитання та допоможуть у швидкому оформленню медичної страховки для виїзду за кордон. Застрахована особа отримає детальну інформацію щодо страхових ризиків, що покриваються полісом медичного страхування.  Важливий момент №1: медична страховка повинна бути чинною в період перебування застрахованої особи на території іноземної країни, в іншому випадку, даний документ не буде прийнятий візовим офіцером.

  Важливий момент №2: страхова компанія не відшкодовує збиток страхувальникові в разі екстреної допомоги за кордоном за таких обставин:

  1. захворювання, або безпосередньо страховий випадок, виник унаслідок прямого або непрямого впливу радіоактивних променів;

  2. наявність хронічних захворювань у застрахованої особи, які вимагали тривалого лікування ще до укладення страхового поліса. Винятком є ситуації вимагають швидкого втручання доктора для порятунку життя страхувальника, зняття гострого болю або невідкладне медичне втручання у запобігання незворотних наслідків або можливої інвалідності;

  3. в разі вагітності на пізніх термінах або абортах. Винятком є обов'язкове переривання вагітності, унаслідок нещасного випадку.

  Медичну страховку необхідно оформити кожному, хто має намір відправитися на відпочинок в будь-яку країну з активним безвізовим режимом. Даний документ повинен бути у кожного громадянина України, в пакеті в'їзної документації.

  Медичне страхування

  Медичне страхування, у провідній на українському ринку, страхової компанії "КРОНА" вибирають далекоглядні українці, які хочуть заздалегідь подбати про своє здоров'я. Щодня, вчені відкривають нові віруси, з'являються різні, невідомі раніше, хвороби які пов'язані, як з екологією так і з простудними захворюваннями. Щогодини, в Україні хворіють сотні тисяч людей, внаслідок чого, вони йдуть в аптеки та витрачають шалені гроші на покупку недешевих медикаментів та ліків. Ніхто не може гарантувати, що Ви завтра не станете жертвою серйозного захворювання, або не зламаєте ногу. Однак, у Ваших силах звести до мінімуму можливі негативні наслідки. Для того щоб, біда не застала Вас зненацька, необхідно передчасно подбати про матеріальну сторону питання, щоб в разі хвороби чи необхідності отримання своєчасної швидкої допомоги Ви мали гарантію фінансової підтримки. Страхова компанія "КРОНА" пропонує всім зацікавленим особам доступні розцінки і тарифи для оформлення полісу медичного страхування. Завдяки кваліфікованим страховим агентам компанії "КРОНА", їх високому рівню професіоналізму та компетентності, заставодавець відразу отримає всю необхідну йому інформацію, щодо умов оформлення страхового договору, суми обов'язкових внесків та страхових виплат з боку уповноваженої компанії при виникненні страхового випадку. Залежно від прописаних у договорі страхових ризиків, вигодонабувач отримає гарантію відшкодування завданих йому збитків у повному обсязі і в найкоротші терміни.


  На сьогодні, медичне страхування в Україні дуже популярно, що абсолютно зрозуміло. Наявність медичної страховки має незаперечні переваги, завдяки яким, кількість українських громадян, охочих оформити добровільний поліс медичного страхування, постійно збільшується.


  Переваги оформлення медичного поліса страхування в компанії "КРОНА":

  • повне відшкодування збитків застрахованій особі, прописаних в раніше оформленому страховому договорі між страхувальником та страховиком;

  • гарантія своєчасних виплат в повному обсязі;

  • безкоштовна консультація від кваліфікованих страхових агентів компанії “КРОНА”, які надають зацікавленій особі всю необхідну йому інформацію щодо умов оформлення медичного страхового поліса як в Києві, так та в інших містах України;

  • онлайн-підтримка клієнтів компанії 24/7;

  • доступні тарифи та вигідні умови укладення договору;

  • медична страховка дозволить клієнту істотно заощадити свій час тому що передбачає походи в приватні клініки та лікарні;

  • відсутність довжелезних черг;

  • індивідуальний підхід до кожного клієнта, адже завдання компанії “КРОНА” - дати клієнту максимум та організувати для нього найбільш прийнятні умови укладення страхового договору.  Економічні особливості обов'язкового медичного страхування:

  • масовість. Введення обов'язкового медичного страхування поширюється на велику кількість як фізичних так та юридичних застрахованих осіб;

  • загальність означає, що при підписанні обов'язкового поліса медичного страхування страховик та вигодонабувач виступають під відведеною їм договором, ролі, та зобов'язуються виконувати покладені на них чинним законодавством України, зобов'язання;

  • всеосяжність. Кожен об'єкт страхування, вказаний в раніше укладеному договорі обов'язкового медичного страхування повинен бути застрахований в обов'язковому порядку, без винятку. На відміну від поліса добровільного медичного страхування, де даний аспект питання обговорюється з кожним клієнтом індивідуально, виходячи з його особистих побажань;

  • доступність. Страхувальник має доступ до будь-якої, необхідної для нього страхової інфраструктури, для повноцінного та безперешкодного здійснення процесу оформлення медичного страхового договору;

  • уніфікованість. Порядок здійснення обов'язкового виду медичного страхування є всюди аналогічним, незалежно від міста, регіону та країни де він буде укладений, на відміну від добровільного поліса медичного страхування, де порядок проведення процедури страхування може видозмінюватися, як щодо страхової компанії, так та вигодонабувачу;


  Види медичного страхування

  Медичне страхування буває двох видів: може бути, як обов'язковим так та добровільним, в залежності від цілей оформлення договору.

  • Обов'язкове медичне страхування. Найчастіше, поліс медичного обов'язкового страхування оформляють українські громадяни, в чиї плани входить подорож за кордон. Незалежно від переслідуваних цілей (туристична, трудова або студентська віза) більшість країн вимагають офіційний документ, що підтверджує наявність медичної страховки. Варто врахувати той факт, що страховка повинна бути дійсна в період перебування страхувальника на території закордонної країни, яка його приймає. Так що, в разі оформлення візи, в першу чергу потрібно подбати про наявність чинної медичної страховки. Однак, варто враховувати той факт, що не всі види лікування покриває обов'язкове медичне страхування. Для отримання більш детальної інформації щодо медичного страхування обов'язкового характеру заставодавцю необхідно звернутися до співробітників страхової компанії, яка надавала подібні послуги. Кваліфіковані менеджери озвучать клієнту весь перелік страхових ризиків, які покриває медичний поліс обов'язкового страхування. Тільки в страховій компанії "КРОНА" Ви зможете не тільки отримати безкоштовну консультацію щодо умов оформлення обов'язкового медичного страхування, але та гарантію своєчасних страхових виплат та цілодобову онлайн-підтримку в якій країні Ви б не знаходилися.


  • Добровільне медичне страхування вибирають ті громадяни України, які хочуть передчасно мінімізувати наслідки, які можуть виникнути через хворобу, внаслідок витрати великих сум на покупку медикаментів, ліків, дорогих візитів до лікаря або оплати послуг невідкладної швидкої допомоги. Добровільний поліс медичного страхування може оформити будь-який громадян, який бажає заздалегідь подбати про негативні наслідки які напряму пов'язані с його здоров'ям. При оформленні добровільного поліса медичного страхування в договорі можуть бути прописані будь-які види страхових ризиків, в залежності від індивідуальних побажань страхувальника. Однак, варто зауважити, що від переліку та кількості зазначених у договорі ризиків, розмір регулярних страхових внесків з боку вигодонабувача може як збільшуватися, так та зменшуватися. Так наприклад, фінансові витрати на послуги стоматолога, добровільна медична страховка не покриває в повному обсязі, а лише певний відсоток від кінцевої суми. Подібні питання необхідно заздалегідь уточнювати у компетентного співробітника представляє інтереси страхової компанії.


  Поліс обов'язкового медичного страхування

  Поліс обов'язкового медичного страхування - документ, який гарантує вигодонабувачу безкоштовне лікування та відшкодування всіх збитків завданих покупкою дорогих медикаментів, ліків або надання невідкладної допомоги. Починаючи з 2013 року, уповноважені державні органи України розробляли план введення закону про обов'язкове медичне страхування для кожного громадянина країни. Даний закон зобов'язував би кожного зразкового платника податків та офіційно працевлаштованого фахівця оформити даний вид страхування. Закон про обов'язкове медичне страхування 2013 року надавав би право вигодонабувачу отримувати якісну медичну допомогу в державних установах та повний захист своїх прав, у разі надання неякісного лікування та порушення прав застрахованої особи. Однак, даний закон так та не був прийнятий уповноваженими органами влади.


  Фонд обов'язкового медичного страхування

  Перше, що необхідно зробити для того, щоб медичне страхування стало обов'язковим для українських громадян - необхідно визначитися з уповноваженою установою, яка буде регулювати та контролювати всю роботу пов'язану з обов'язковим медичним страхуванням.


  Фонд обов'язкового медичного страхування - державна установа, яка зацікавлена​ в наданні вигодонабувачу максимально якісних послуг відповідно до умов, раніше оформленого, полісу медичного страхування. Фонд медичного страхування в Україні націлений на те, щоб заставодавець отримав висококласне обслуговування відповідно до протоколів якості, законів та наказів вищої інстанції Міністерства охорони здоров'я України та в найкоротші терміни поліпшив своє здоров'я.

  Фонд обов'язкового медичного страхування в Україні повинен відповідати наступним критеріям якості:

  • установа повинна виконувати покладені на неї зобов'язання на державному рівні;

  • роботу даного фонду повинні контролювати та перевіряти вищі центральні органи виконавчої влади;

  • фонд обов'язкового медичного страхування повинен мати широку мережу своїх організацій по всій території України та бути максимально доступним, для полегшення роботи з боку вигодонабувачів, страхових організацій та установ, які надають різні медичні послуги;

  • дана уповноважена установа повинна складатися з висококваліфікованих фахівців, які відповідають за питання збору, розподілу та виплати страхових внесків та коштів;

  • членами фонду обов'язкового медичного страхування повинні бути компетентні фахівці-медики, які завдяки своєму високому рівню кваліфікації та професіоналізму зможуть дати адекватну та об'єктивну оцінку роботі медичної допомоги;

  • дана державна установа має бути на самоврядуванні та мати повністю налагоджену та організовану систему персоніфікації бази застрахованих осіб;

  • для виконання покладених на уповноважену організацію обов'язків перед заставодавцем, вона повинна мати гарну матеріально-технічну базу.

  Ризики, які покриває медичний поліс страхування

  1. Стаціонарне лікування. Залежно від умов раніше оформленого договору, медичний поліс страхування передбачає повну компенсацію коштів вигодонабувачу, витрачених на лікування на стаціонарі, що включає: вартість консультацій, хірургічних втручань, проведення досліджень, придбання різних ліків та медикаментів; фінансові кошти витрачені на оплату перебування страхувальника в лікарні та тп;

  2. Стоматологічні послуги. У перелік стоматологічних послуг входять: безпосереднє лікування (хірургічне втручання), попередній лікарський огляд, якісна консультація, рентген та анестезія;

  3. Амбулаторна допомога. Страхувальник має право викликати кваліфікованого доктора додому для проведення огляду, отримання професійної консультації, своєчасної діагностики можливих захворювань або лікування вже наявних хвороб;

  4. Виїзд швидкої допомоги. При виникненні надзвичайної ситуації, необхідно діяти швидко та рішуче. Завдяки своєчасному оформленню страхового поліса медичного страхування в компанії "КРОНА" застрахована особа може бути впевнена в швидкому прибутті швидкої допомоги та наданні всього необхідного для поліпшення загального стану здоров'я та лікування. Даний страховий ризик передбачає надання вигодонабувачу невідкладної медичної допомоги, транспортування, якісного огляду з боку лікаря та надання всього необхідного для лікування, в тому числі медикаментів;

  5. Транспортування страхувальника з медичного центру додому та навпаки. Це означає, що страхова компанія самостійно організовує приїзд "швидкої допомоги" або іншого транспортного засобу пересування.


  Варто враховувати той факт, що медичний поліс страхування, в залежності від переліку послуг, може перекривати не тільки перераховані вище страхові ризики. Залежно від фінансових можливостей застрахованої особи та особистих побажань страховий договір може включати більший спектр страхових ризиків. Як правило, застрахованій особі, що бажає оформити поліс медичного страхування необхідно заповнити анкету та декларацію про стан здоров'я.


  Приклад декларації про стан здоров'я страхувальника


  1.

  Прізвище, Ім'я, По батькові застрахованої особи (повністю)

  2.

  Дата народження

  3.

  Контактний номер телефону

  4.

  Фактична адреса проживання

  5.

  Місце роботи, професія, рід діяльності

  6.

  Зріст (см) / Вага (кг)

  7.

  Вид обраного страхування

  8. У графі "Статус", будь ласка, вкажіть "+" якщо цим захворюванням Ви хворієте зараз або хворіли раніше, та "-" якщо ні.


  Захворювання

  Статус

  “+” чи “-”

  Захворювання

  Статус

  “+” чи “-”

  8.1

  Серцево-судинна система

  8.6

  Системні захворювання сполучної тканини

  8.1.1

  Інфаркт міокарда, аритмія, ішемічна хвороба

  8.6.1

  Ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак

  8.1.2

  Гіпертонічна хвороба

  8.6.2

  Хвороба Бехтерева, склеродермія

  8.1.3

  Тромбофлебіт

  8.7

  Деформуючий артроз, артрит

  8.1.4

  Пороки серця

  8.8

  Нервова система

  8.2

  Травна система

  8.8.1

  Травми головного мозку

  8.2.1

  Виразкова хвороба, панкреатит, холецистит

  8.8.2

  Міжхребцеві грижі

  8.2.2

  Гепатит В чи С, цироз печінки

  8.8.3

  Інсульт, ДЕП (дисциркуляторна енцефалопатія)

  8.3

  Дихальна система

  8.8.4

  Менінгіт, енцефаліт, розсіяний склероз

  8.3.1

  Бронхіальна астма, хронічний обструктивний бронхіт

  8.8.5

  Епілепсія, паркінсонізм

  8.3.2

  Туберкульоз

  8.9

  Грижі (в животі, паховій та після-операційних зонах)

  8.4

  Ендокринна система

  8.10

  Вроджені захворювання (аномалії)

  8.4.1

  Цукровий діабет

  8.11

  Новоутворення (пухлини, рак, лейкоз)

  8.4.2

  Аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз, вузловий зоб

  8.12

  Спадкові захворювання (гемофілія)

  8.5

  Сечовидільна система

  8.13

  Психічні захворювання (шизофренія тощо)

  8.5.1

  Сечокам'яна хвороба

  8.14

  Венеричні захворювання (СНІД, ВІЛ-інфекція)

  8.5.2

  Хронічна ниркова недостатність

  8.15

  Захворювання, причиною виникнення яких стали зайве зловживання алкоголем, наркотичними та токсичними речовинами


  Добровільне медичне страхування в Україні

  Лідер у сфері страхування, провідна компанія "КРОНА" пропонує кожній далекоглядній людині, яка бажає заздалегідь подбати про своє здоров'я та мінімізувати можливі наслідки надзвичайних ситуацій пов'язаних з його здоров'ям, найкращі умови оформлення добровільного поліса медичного страхування як в Києві, так та в інших містах України. Тільки від Вас залежить скільки грошей Ви витратите на лікування. Адже добровільне медичне страхування в "КРОНА" - це гарантія своєчасних страхових виплат, доступні регулярні внески та цілодобова онлайн-підтримка від кваліфікованих страхових агентів.


  На сьогодні, добровільне медичне страхування особливо популярно в сфері корпоративного напрямку. Престижні українські компанії, що діють на міжнародному ринку надають своїм співробітникам можливість оформлення добровільної медичної страховки. Корпоративний поліс медичного страхування популярний завдяки:


  • привабливим умовам оформлення договору страхування та доступним тарифам;

  • широкому переліку наданих медичних послуг та кількості страхових ризиків, які перекриваються даним видом страхування.


  Для укладення договору корпоративного страхування необхідна тільки заява з боку керівника колективу, який зацікавлений в оформленні медичної страховки, що істотно полегшує процедуру оформлення полісу. Для отримання страховки людині не потрібно знаходити час у своєму графіку, щоб оформити всю документацію та відвідати страхову організацію. Дане питання вирішує начальник Вашого відділу або керівник. На сьогодні, все більше українських компаній забезпечують своїх співробітників полісом медичного страхування, що свідчить про їх високий рівень професіоналізму та компетентності.


  Вартість оформлення медичного поліса страхування

  Вартість оформлення медичної страховки в Україні залежить від численних факторів, які безпосередньо впливають на остаточну ціну оформлення полісу, а саме:


  • переліку страхових ризиків, що покриваються полісом медичного страхування;

  • кількості вигодонабувачів, зазначених у страховому договорі (застрахованих осіб, на яких поширюватиметься медична страховка);

  • рівня програм страхування;

  • міста та регіону обслуговування клієнтів та оформлення медичного страхового договору;

  • стану здоров'я страхувальника на момент оформлення медичного поліса страхування. Для цього вигодонабувач зобов'язаний пройти незалежний медичний огляд на прийомі уповноваженого лікаря, після чого, буде прийнято остаточне рішення щодо фінансового аспекту питання.

  Варто зауважити, що вартість медичного страхування для однієї людини коштуватиме на порядок дорожче, ніж для великої групи людей. Оформлення страхового медичного страхування, по корпоративній програмі, обійдеться людині набагато дешевше та вигідніше. Всю детальну інформацію щодо оформлення медичної страховки для великого колективу Ви зможете дізнатися звернувшись до кваліфікованих співробітників компанії “КРОНА” в одне із найближчих відділень організації, або зателефонувавши за телефоном, вказаним на нашому сайті.


  Поліс медичного страхування для оформлення візи за кордон

  Наявність поліса медичного страхування є обов'язковою вимогою для отримання візи до іншої країни. Всі українські громадяни, які хочуть найближчим часом відправитися за кордон, незалежно від переслідуваної мети поїздки (туризм, робота або спорт) зобов'язані оформити поліс обов'язкового медичного страхування.


  Поліс медичного страхування оформлений для візи - гарантія для приймаючої країни, того, що в разі хвороби або необхідності надання екстреної допомоги, покупки медикаментів або ліків, іноземець матиме фінансову підтримку з боку страхової компанії. Адже подорож за кордон - це завжди стрес для організму, через те, що вона завжди супроводжується зміною клімату, погодних умов, наявності можливо тропічних захворювань, до яких необхідно адаптуватися. Тому, для уникнення негативних наслідків та їх максимальній мінімізації, більшість консульств закордонних країн вимагають наявність медичної страховки в обов'язковому порядку з боку кожного охочого перетнути кордон.

  Страхова компанія "КРОНА", лідер на українському ринку, пропонує доступні тарифи оформлення обов'язкового медичного страхування для виїжджаючих за кордон. Тільки у нас Ви отримаєте безкоштовну консультацію від кваліфікованих страхових агентів, які дадуть відповідь на всі Ваші запитання та допоможуть у швидкому оформленню медичної страховки для виїзду за кордон. Застрахована особа отримає детальну інформацію щодо страхових ризиків, що покриваються полісом медичного страхування.  Важливий момент №1: медична страховка повинна бути чинною в період перебування застрахованої особи на території іноземної країни, в іншому випадку, даний документ не буде прийнятий візовим офіцером.

  Важливий момент №2: страхова компанія не відшкодовує збиток страхувальникові в разі екстреної допомоги за кордоном за таких обставин:

  1. захворювання, або безпосередньо страховий випадок, виник унаслідок прямого або непрямого впливу радіоактивних променів;

  2. наявність хронічних захворювань у застрахованої особи, які вимагали тривалого лікування ще до укладення страхового поліса. Винятком є ситуації вимагають швидкого втручання доктора для порятунку життя страхувальника, зняття гострого болю або невідкладне медичне втручання у запобігання незворотних наслідків або можливої інвалідності;

  3. в разі вагітності на пізніх термінах або абортах. Винятком є обов'язкове переривання вагітності, унаслідок нещасного випадку.


  Медичну страховку необхідно оформити кожному, хто має намір відправитися на відпочинок в будь-яку країну з активним безвізовим режимом. Даний документ повинен бути у кожного громадянина України, в пакеті в'їзної документації.

  • Страхування відповідальності
   Ваша безпека!
   Страхування відповідальності
  • Медичне страхування
   Світ буває безпечним!
   Медичне страхування
  • Страхування житла та майна
   Ваше майно в безпеці!
   Страхування житла та майна
  • Страхування подорожуючих
   Відпочивай безпечно!
   Страхування подорожуючих
  • КАСКО
   Для безпеки вашого автомобіля
  • Обов'язкове страхування
   Захистимо ваші інтереси!
   Обов'язкове страхування
  • Страхова компанія КРОНА
   Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 14-18
   0 800 210 148 - безкоштовно зі стаціонарних телефонів
   0 800 500 148
  Клієнти і партнери
  ×

  Замовити дзвінок

  П.І.Б ...*
  Неверный ввод

  Номер телефону...*
  Неверный ввод

  *
  Неверный ввод