fbpx

На виконання вимог статті 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

ПрАТ «СК «КРОНА» доводить до відома споживачів фінансових послуг наступну інформацію:

1) інформація про повне найменування:
- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КРОНА»;
- англійською мовою:  PRIVAT JOINT STOCK СОMРАNУ «INSURANCE СОMРАNУ «KRONA».

Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою – ПрАТ «СК «КРОНА»
- російською мовою – ЧАО «СК «КРОНА»
- англійською мовою – PJSС  «IС «KRONA»

2) інформація про ідентифікаційний код:
Код ЄДРПОУ: 30726778

3) інформація про місцезнаходження:
код території за КОАТУУ:   8038500000  
адреса: 04080, м. Київ, вулиця Кирилівська, 14-18.

4) фінансові послуги, що надаються фінансовою установою:

Інше страхування, крім страхування життя.
Перестрахування.

5) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):
5.1.  відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

Повне найменування

Код

Місцезнаходження

% у статутному капіталі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс-Т»

31868189

провулок Електриків, буд. 15, м. Київ, 04071, Україна

34,708752

Товариство з обмеженою відповідальністю «Селектив»

34294305

провулок Електриків, буд. 15, м. Київ, 04071, Україна

15,764291

Плачков Іван Васильович

2114606178

вул. Богомольця, буд. 5, кв. 8,   м. Київ, 01024, Україна

34,062214

5.2.1.Відомості про юридичних осіб, які контролюються  акціонером Плачковим І.В. :

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється акціонером

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється акціонером

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється акціонером, %

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс-Т»

31868189

провулок Електриків, буд. 15, м. Київ, 04071, Україна

75

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЕС"

31065382

01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4

34

ПрАТ «СК «КРОНА»

30726778

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 14-18

34,062214

5.2.1.Відомості про юридичних осіб, які контролюються  акціонером Брусовим О.І.:

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється акціонером Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється акціонером Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється акціонером, %
Товариство з обмеженою відповідальністю «Селектив» 34294305 провулок Електриків,
буд. 15, м. Київ,
04071, Україна
100

5.3.  відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи);

№ з/п Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  Код за ЄДРПОУ юридичної особи / паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Країна походження особи Юридична особа, учасник (акціонер) фінансової установи Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється акціонером, %
1 Плачков Григорій Іванович 2975518710 Україна ТОВ «Імпульс-Т» 25
2 Плачков Іван Васильович 2114606178 Україна ТОВ «Імпульс-Т» 75
3 Брусов Олексій Ілліч 2623011517 Україна ТОВ «Селектив» 100

6) Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

6.1 Склад Наглядової ради

Посада Статус ПІБ
Голова наглядової ради Представник акціонера ТОВ «Імпульс – Т» Журавльов Олег Сергійович
Член наглядової ради Представник акціонера ТОВ «Селектив» Брусов Олексій Ілліч


Виконавчим органом Компанії, що здійснює управління її поточною діяльністю, є  Генеральний директор. Виконуючий обов'язки Генерального директора - Нестеров Ігор Леонідович.  

7) Відомості про відокремлені підрозділи:  https://krona.net.ua/ua/pro-kompaniiu

8) Відомості про ліцензії, видані фінансовій установі:  https://krona.net.ua/ua/pro-kompaniiu

9) Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національний банк України
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:

Звернення громадян подаються :

·         засобами електронного зв’язку на електронну адресу nbu@bank.gov.ua
·         засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;
·         через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.
Контактна інформація:
офіційний сайт: https://bank.gov.ua/
телефон: 0 800 505 240
Звернення громадян подаються :
·         засобами електронного зв’язку  на електронну адресу                 z-elena@consumer.gov.ua
·         засобами поштового зв’язку на адресу: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
Контактна інформація:
офіційний сайт: https://dpss.gov.ua
телефон приймальні: (044)-279-12-70,                                       телефон відділу звернень громадян: (044)-279-79-89

У зверненні необхідно зазначити:
·         прізвище, ім’я та по батькові;
·         місце проживання;
·         електронну пошту;
·         суть порушеного питання, пропозиції чи скарги.
Строк розгляду звернення становить не більше місяця із дня надходження. У випадку необхідності проведення детальної перевірки - строк звернення може бути продовжений до 45 днів (з повідомленням про це особі, яка подала таке звернення). Якщо звернення не потребує додаткового вивчення та перевірки, відповідь надається впродовж 15 днів.

10) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги:

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 09.03.2000, 30.12.2021, 1000711070106031882

Завантажити Виписку: Виписка

11) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків: 

Серія та номер свідоцтва СТ 92, дата видачі 21.08.2004, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити зазначену інформацію  https://kis.bank.gov.ua/

Свідоцтво_фінансвої_установи.pdf

Право Клієнта (споживача фінансових послуг) на інформацію

про договір про надання фінансових послуг

(у відповідності до п. 3ч.2ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Порядок внесення змін та доповнень до договору страхування

Зміни та доповнення до договору страхування вносяться лише за взаємною згодою сторін (страховика та страхувальника) у письмовій формі. Будь-які зміни та доповнення до договору страхування оформляються відповідними додатковими угодами до договору страхування, які після підписання стають його невід’ємними частинами, якщо інший порядок внесення змін та доповнень не передбачено договором страхування.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових

послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову

від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору. Наявність у   клієнта права розірвати   чи припинити договір,   права

дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страховика або страхувальника (відмова від договору страхування).

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона (страхувальник або страховик) зобов'язана повідомити іншу сторону не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено в договорі страхування.

Страхувальник має право відмовитися від договору страхування в порядку дострокового припинення договору.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Розрахунок частини страхової суми, що підлягає поверненню, здійснюється відповідно до порядку встановленому в договорі страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Розрахунок частини страхової суми, що підлягає поверненню, здійснюється відповідно до порядку встановленому в договорі страхування.

Дострокове виконання договору страхування чинним законодавством, що регулює страхову діяльність в Україні, не передбачено.

Мінімальний строк дії договору страхування

Мінімальний строк дії договору страхування не встановлено/не застосовується. Строк дії договору страхування встановлюється в кожному конкретному договорі страхування.

Антикорупційна програма та наказ про призначення відповідального за її реалізацію

Завантажити: Антикорупційна програма.pdf  Наказ_про_затвердження_Антикорупційної_програми_та_прзначення_відповідальної_особи_за_реалізацію.pdf

Статут ПрАТ "СК "КРОНА" 2020 р. Завантажити

Статут ПрАТ "СК "КРОНА" 2021 р. Завантажити

Статут ПрАТ "СК "КРОНА" 28.12.2021 р. Завантажити

OI

Річний звіт за 2016 рік
Річна фінансова звітність за 2018 рік
Завантажити Аудиторський_висновок_з_надання_впевненості_щодо_річних_звітних_даних_страховика_2018_compressed_1.pdf
Завантажити Аудиторський_звіт_щодо_річної_фінансової_звітності_ПрАТ_СК_КРОНА_2018_compressed.pdf
Завантажити Ф1._Баланс_2018.pdf
Завантажити Ф2._Звіт_про_фінансові_результати_2018.pdf
Завантажити Ф3._Звiт_про_рух_грошових_коштiв_2018.pdfФ4._Звіт_про_власний_капітал_2018.pdf
Завантажити Ф4._Звіт_про_власний_капітал_2018.pdf
Завантажити Ф5._Примітки_2018_compressed.pdf
Річна фінансова звітність за 2019 рік
Завантажити Ф1._Баланс_31.12.2019.pdf
Завантажити Ф2.pdf
Завантажити Ф3.pdf
Завантажити Ф4.pdf
Завантажити Примітки_КРОНА_за_2019_рік.pdf
Завантажити  ZvitNezalexhnogoAuditora2019.pdf

OI

Річна інформація емітента цінних паперів 2013
Завантажити звіт

Повідомлення про виникнення особливої інформації 2015

Завантажити звіт

Річна інформація емітента цінних паперів 2015
Завантажити звіт
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2016
Річний звіт емітента цінних паперів 2016 р
Завантажити звіт
Повідомлення про виникнення особливої інформації квітень 2016
Завантажити звіт
Річний звіт емітента цінних паперів 2017 р
Завантажити Повний_Річний_звіт_за_2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації травень 2018 р.
Завантажити Повідомлення_емітента_2018.docx
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «СК «КРОНА» 2018 р.
Завантажити Повідомлення_акціонерам__2018_.pdf
Повідомлення про загальну кількість акцій та голосуючих акцій:
На виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «СК «КРОНА» повідомляє інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "КРОНА" , що відбудуться 16 липня 2018 року об 11:00 год., станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10.07.2018 р. Загальна кількість акцій: - 295 110 шт. Загальна кількість голосуючих акцій: - 295 110 шт.
Повідомлення про виникнення особливої інформації липень 2018 р.
Завантажити особлива_16.07.18_КРОНА.docx
Повідомлення про виникнення особливої інформації жовтень 2018 р.
Завантажити Особлива_інформація_жовтень_2018.pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформації січень 2019 р.
Завантажити Особлива_інформація_січень_2019.docx
Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів ПрАТ "СК "КРОНА" 2019 р.
Завантажити Повідомлення_акціонерам.doc
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на 17.04.2019 р.
Завантажити Інформація.docx

Повідомлення про виникнення особливої інформації 23.04.2019 р.
Завантажити Особлива_інформація.pdf
Річна інформація емітента цінних паперів 2018 р.
Завантажити звіт 2018.pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформації 06.05.2019 р.
Завантажити звіт від 06.05.2019.pdf
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ "СК "КРОНА" 2019 р.
Завантажити Повідомлення.pdf
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на позачергових загальних зборах акціонерів, що відбудуться 05 серпня 2019 р.
Завантажити Інформацію.pdf
Інформація до позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА», які відбудуться 05 серпня 2019 р.
Завантажити Інформацію.pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформації 06.08.2019 р.
Завантажити Особливу_інформацію.pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформації 25.03.2020 р.
Завантажити Особлива_інформація.docx
Повідомлення від 27.03.2020 р. про проведення річних загальних зборів  ПрАТ «СК «КРОНА» 
Завантажити Повідомлення_акціонерам.pdf
Інформація до загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА», які відбудуться 27 квітня 2020 року
Завантажити Інформацію.pdf
Річна інформація емітента цінних паперів 2019 р.
Завантажити звіт ZvitEmitentaZa2019rik.pdf
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ "СК "КРОНА" 2020 р.
Завантажити Повідомлення_про_позачерг_збори_2020.pdf
Інформація до позачергових загальних зборів ПрАТ "СК "КРОНА" серпень 2020 р.
Завантажити Інформацію.pdf
Наказ №30-К від 03.08.20 р. про покладення на Бабіну Д.І. обов’язків директора філії - завантажити Наказ.pdf
Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради ПрАТ "СК "КРОНА" 2021 р.
Завантажити Інформацію.zip
Протокол про затвердження організаційної структури ПрАТ СК "КРОНА"
Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради ПрАТ "СК "КРОНА" 04.02.2021 р.
Завантажити Повідомлення.zip
Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ  "СК "КРОНА"  про затвердження організаційної структури 2021 р.:
Інформація до річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА», які відбудуться 26 квітня 2021 року:
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ «СК «КРОНА»
Інформація до річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА»:
Звіт емітента за 2020 рік
Повідомлення про Переобрання Генерального директора 31.05.2021 р.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  ПрАТ «СК «КРОНА» 2021 р.
Інформація до позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА», які відбудуться 23 червня 2021 р.
Повідомлення про вининикнення особливої інформації про структуру власності ПрАТ "СК "КРОНА" 2021 р.
Інформація до позачергових загальних зборів 2021 кількість акцій 
Повідомлення про виникнення особливої інформації "Погодження значних правочинів 2021 р."
Повідомлення про вининикнення особливої інформації про структуру власності ПрАТ "СК "КРОНА" 2021 р. (уточнення 13.07.2021р.)
Повідомлення про вининикнення особливої інформації про структуру власності ПрАТ "СК "КРОНА" 2021 р. (ДОПОВНЕННЯ 13.07.2021р.)
Повідомлення про вининикнення особливої інформації про структуру власності ПрАТ "СК "КРОНА" 2021 р. (уточнення 02.08.2021р.)
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб ПрАТ «СК «КРОНА»
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  ПрАТ «СК «КРОНА» 28.12.2021 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб ПрАТ «СК «КРОНА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну складу посадових осіб ПрАТ «СК «КРОНА»
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року
Схематичне зображення структури власності станом на 01.01.2022 р.
Відомості про остаточних ключових учасників станом на 01.01.2022 р.
Відомості про власників істотної участі станом на 01.01.2022 р.
Оновлений рейтинг ПрАТ "СК "КРОНА" від РА "Експерт-Рейтинг" станом на 19.04.2022 р.
Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА»
Бюлетень для голосування з питань порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів, які відбудуться 17.06.2022 року
Повідомлення про наявність голосуючих акцій для участі в зборах 17.06.2022 р. (розміщено 16.06.2022 р.)
Завантажити Інформацію
Протокол № 4/2022 позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися дистанційно 17.06.2022 року (розміщено 23.06.2022 р.)

OFERTA
Договір добровільного страхування медичних витрат
×

Заказать звонок

Ф.И.О...*
Неверный ввод

Номер телефона...*
Неверный ввод

*
Неверный ввод