Оголошення конкурсу
серед суб'єктів аудиторської діяльності
для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності

ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» (надалі - Товариство) оголошує конкурсний відбір (надалі – Конкурс) серед суб'єктів аудиторської діяльності (надалі – Аудитори) для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Аудиторське завдання:

проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

25 січня 2021 року.

Критеріями оцінки пропозицій для вибору Аудитора є:

Запропонована вартість послуг, Строки виконання послуг, Репутація Аудитора.

Для участі в Конкурсі Аудитори мають подати наступні документи:

Анкету, яка повинна містити наступну інформацію:

- назву компанії, ідентифікаційний код юридичної особи, адресу, номер свідоцтва та дату його видачі, контактну інформацію (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи;

- довідку про діяльність компанії;

- довідку про чисельність працівників та інформацію щодо кваліфікованого персоналу (ПІБ та № сертифікату) з діючими сертифікатами, зокрема щодо ключового партнера з аудиту, який буде надавати послуги;

- довідку про досвід із проведення обов’язкового аудиту фінансових установ;

- довідку щодо підтвердження проходження зовнішньої перевірки системи контролю якості;

- визначення обмежень, у разі їх наявності, надавати послуги ПрАТ «СК «КРОНА» (у випадках, якщо Аудитор вже співпрацював з Товариством раніше).

Витяг з реєстру суб'єктів аудиторської діяльності. Комерційну пропозицію в гривнях (перелік послуг, вартість, строки та план проведення аудиту). Додаткові документи:

- копію фінансової звітності за попередній звітний рік (Ф1. Баланс; Ф2. Звіт про фінансові результати);

- копію договору про страхування професійної відповідальності;

- інші документи в разі необхідності (за додатковим запитом).

У конкурсі можуть брати участь Аудитори, які:

відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (з наступними змінами і доповненнями) до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

Документи мають бути надіслані на електронну скриньку m.zima@krona.net.ua.

Рішення про вибір Аудитора буде оголошено до 05 лютого 2021 року.

Обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства має розпочатися не пізніше 01 березня 2021 року.

Результати обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства мають бути представлені Товариству не пізніше 15 квітня 2021 року.

Контактна особа з питань проведення Конкурсу:

Марина Зима, тел..044 3630142, e-mail: m.zima@krona.net.ua.
×

Заказать звонок

Ф.И.О...*
Неверный ввод

Номер телефона...*
Неверный ввод

*
Неверный ввод