about_logo
Публичная информация

На виконання вимог статті 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

ПрАТ «СК «КРОНА» доводить до відома споживачів фінансових послуг наступну інформацію:

1) інформація про повне найменування:
- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРОНА»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КРОНА»;
- англійською мовою:  PRIVAT JOINT STOCK СОMРАNУ «INSURANCE СОMРАNУ «KRONA».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «СК «КРОНА»

- російською мовою – ЧАО «СК «КРОНА»

- англійською мовою – PJSС  «IС «KRONA»

2) інформація про ідентифікаційний код:
Код ЄДРПОУ: 30726778

3) інформація про місцезнаходження:
код території за КОАТУУ:   8038500000  
адреса: 04071, м. Київ, Подільский район, вул. Межигірська, 32-А

4) фінансові послуги, що надаються фінансовою установою:
Інше страхування, крім страхування життя.
Перестрахування.

5) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

5.1.  відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій),

що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

Повне найменування

Код

Місцезнаходження

% у статутному капіталі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс-Т»

31868189

провулок Електриків, буд. 15, м. Київ, 04071, Україна

34,7088

Товариство з обмеженою відповідальністю «Селектив»

34294305

провулок Електриків, буд. 15, м. Київ, 04071, Україна

15,7643

Публічне акціонерне товариство «КИЇВЕНЕРГО»

00131305

пл. І.Франка, буд 5, м. Київ, 01001,Україна

11,9396

Плачков Іван Васильович

2114606178

вул. Богомольця, буд. 5, кв. 8,   м. Київ, 01024, Україна

14,7877

5.2.  відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника):

5.2.1.Відомості про юридичних осіб, які контролюються  акціонером Плачковим І.В. :

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється акціонером

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється акціонером

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється акціонером, %

Товариство з обмеженою відповідальністю «Імпульс-Т»

31868189

провулок Електриків, буд. 15, м. Київ, 04071, Україна

75

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЕС"

31065382

01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4

34

ПрАТ «СК «КРОНА»

30726778

04071, м. Київ, вул.. Межигірська, 32-А

14,7877

5.2.1.Відомості про юридичних осіб, які контролюються  акціонером Брусовим О.І.:

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється акціонером

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється акціонером

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється акціонером, %

Товариство з обмеженою відповідальністю «Селектив»

34294305

провулок Електриків,

буд. 15, м. Київ,

04071, Україна

100

5.3.  відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками

(засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій),

що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи);

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Код за ЄДРПОУ юридичної особи / паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Країна походження особи

Юридична особа, учасник (акціонер) фінансової установи

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється акціонером, %

1

Плачков Григорій Іванович

2975518710

Україна

ТОВ «Імпульс-Т»

25

2

Плачков Іван Васильович

2114606178

Україна

ТОВ «Імпульс-Т»

75

3

Брусов Олексій Ілліч

2623011517

Україна

ТОВ «Селектив»

100

6) Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

6.1 Склад Наглядової ради

Посада

Статус

ПІБ

Голова наглядової ради

Представник акціонера ТОВ «Імпульс – Т»

Науменко Олена Вікторівна

Член наглядової ради

Представник акціонера ТОВ «Селектив»

Брусов Олексій Ілліч

 

6.2. Виконавчий орган.
Виконавчим органом Компанії, що здійснює управління її поточною діяльністю, є  Генеральний директор Товариства – Добренкова Юлія Володимирівна.

7) Відомості про відокремлені підрозділи:  http://krona.net.ua/ua/fl/

8) Відомості про ліцензії, видані фінансовій установі:  http://krona.net.ua/ua/license/

9) Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів:

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченко 3
Телефон довідкової телефонної служби:
(044) 2343946, (044) 2349907
E-mail: info@nfp.gov.ua,
Офіційний сайт: http://www.nfp.gov.ua

03680, м. Київ-150, вул. Горького, 174
Служба діловодства, тел.: (044) 5289438
Телефон «гарячої лінії», тел.: (044) 5289244, (fax) 5285600
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua
Офіційний сайт: http://www.dsiu.gov.ua